Mr. DOB (Gold edition)  

Takashi MURAKAMI
Escultura Resina
Bear and Flower  

Takashi MURAKAMI
Dibujo Acuarela Rotulador
MR DOBTOPUS A & B  

Takashi MURAKAMI
Escultura Escultura de Acrílico
KAIKAI & KIKI  

Takashi MURAKAMI
Escultura Escultura de Acrílico
And Then... Pink  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
A Little Flower Painting I  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
A Little Flower Painting II  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
OPEN YOUR HANDS WIDE (VERSAILLES),  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
Korin: Kyoto  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
The Nether World  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
Sakura & Panda  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
3.500 $
Korin: Courtly Elegance  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
Korin: Tranquility  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
The Golden Age: Korin - Kansei  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
An Homage to Monopink 1960 E  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.000 $
An Homage to IKB 1957 F (Blue)  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.500 $
An Homage to IKB 1957 E (Yellow)  

Takashi MURAKAMI
Grabado Offset
2.000 $
Kansei: Fresh Blood  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
727-272  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
4.500 € (5.337 $)
Shangri-La Blue  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
2.900 € (3.439 $)
Dob: myxomycete  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
Chaos: primordial life  

Takashi MURAKAMI
Grabado Litografía
Flower Soul to Soul  

Takashi MURAKAMI
Grabado Serigrafía
3.950 $