Ne pas savoir où  

François ARNAL
Dibujo Acuarela Tinta
1.150 € (1.361 $)
Entre deux solides, 1956  

François ARNAL
Dibujo Acuarela Tinta
1.150 € (1.361 $)