"179-M"  

Luis FEITO LOPEZ
Pintura Oleo/lienzo
Nº 131  

Luis FEITO LOPEZ
Pintura Oleo/lienzo