Untitled 141221  

Tsuyoshi MAEKAWA
Pintura Oleo/tabla
24.000 € (28.467 $)
Untitled 130625  

Tsuyoshi MAEKAWA
Pintura Oleo/tabla
22.000 € (26.095 $)
Untitled 130630  

Tsuyoshi MAEKAWA
Pintura Oleo/tabla
55.000 € (65.238 $)
Ecran intérieur  

Kei SATO
Pintura Oleo/lienzo
12.000 € (14.233 $)
Prisme de la terre  

Kei SATO
Pintura Oleo/lienzo
30.000 € (35.584 $)
Nice  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
10.500 € (12.454 $)
Paysage  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
30.000 € (35.584 $)
Place du village  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
13.000 € (15.419 $)
Clos Saint-Pierre  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
6.000 € (7.116 $)
Chemin  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
6.000 € (7.116 $)
Work (\/)  

Tadashi SUGIMATA
Pintura Oleo/lienzo
18.000 € (21.350 $)
Nature morte  

Serge CHARCHOUNE
Pintura Oleo/lienzo
18.000 € (21.350 $)
Work  

Aiko MIYAWAKI
Pintura Oleo/tabla
18.000 € (21.350 $)
Paysage  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
6.000 € (7.116 $)
Midi  

Chuta KIMURA
Pintura Oleo/lienzo
28.000 € (33.212 $)
Untitled 150931  

Tsuyoshi MAEKAWA
Pintura Oleo/tabla
4.000 € (4.744 $)
Dieu de pluie  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
7.000 € (8.303 $)
Zone verte  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
4.000 € (4.744 $)
Etranger  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
3.000 € (3.558 $)
Pays isolé  

Shu TANAKA
Pintura Oleo/lienzo
4.000 € (4.744 $)
Sans titre  

Jacques DOUCET
Pintura Oleo/lienzo
23.000 € (27.281 $)
Sans titre  

Toshimitsu IMAI
Pintura Oleo/lienzo
33.000 € (39.142 $)
Untitled 131010  

Tsuyoshi MAEKAWA
Pintura Oleo/tabla
15.000 € (17.792 $)
Jadis  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
4.000 € (4.744 $)
Work  

Senkichiro NASAKA
Pintura Técnica mixta
13.000 € (15.419 $)
Mirage 2  

Aiko MIYAWAKI
Pintura Oleo/tabla
16.000 € (18.978 $)
Color interlude  

Lea NIKEL
Pintura Oleo/lienzo
22.000 € (26.095 $)
Work  

Aiko MIYAWAKI
Pintura Oleo/tabla
14.000 € (16.606 $)
Peinture (écho lointain)  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
12.000 € (14.233 $)
Noblesse orientale  

Akira KITO
Pintura Oleo/lienzo
9.000 € (10.675 $)