Bitsa park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Walk to The Well  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
1.000 € (1.189 $)
Nekrasovka. Moscow region  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Staratel township. Sverdlovsk district  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
2.000 € (2.379 $)
Troparevo. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
450 € (535 $)
Donetsk. Ukraine  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
Donetsk-2. Ukraine  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
Winter landscape  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
Pakhra river. Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
"Vodniki" station. Moscow region  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
400 € (475 $)
Pakhra river. Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
5.000 € (5.947 $)
Vorya river. Krasnoarmeysk district  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
900 € (1.070 $)
Nizhniy Tagil pond  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
1.000 € (1.189 $)
Pakhra river. Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
3.000 € (3.568 $)
The yard on Sergiy Radonezhskiy Street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
1.300 € (1.546 $)
"Octiabr" cinema. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
650 € (773 $)
Khudozhestvenniy cinema. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
650 € (773 $)
Nevskiy prospekt. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
650 € (773 $)
Novokuznetskaya street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
3.000 € (3.568 $)
Sretenka street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
4.500 € (5.352 $)
Malaya Ordinka Street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
4.500 € (5.352 $)
Sretenka street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
4.500 € (5.352 $)
Sretenka street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
6.000 € (7.137 $)
Sretenka street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
3.500 € (4.163 $)
St. Petersburg (Leningrad) Nevskiy Prospect  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
6.000 € (7.137 $)