A village near Nizhniy Tagil  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
Rzhevka district. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
700 € (832 $)
Summer day  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
2.000 € (2.379 $)
The first Gradskaya Hospital. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
500 € (594 $)
Aristakhovskiy lane. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Pintura Oleo/tabla
600 € (713 $)
Prosvirin lane. Moscow  

Valeriy NESTEROV
1.200 € (1.427 $)